Naya
音乐时长: 04:07
音乐比特率: 256Kbps
音乐采样率: 32-Bit 44100Hz
音乐速度: 65 BPM
音乐声道: 2
支持循环: 不支持
音乐格式: mp3
其他版本数量: 0
授权模式:共享协议 - 非署名
评论
还没有人说话呢,发表一下您的看法或者赞美之词吧
相关推荐

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Failles
03:10 95 BPM
With You
02:42 105 BPM
Escape
03:03 100 BPM